"Den vita rasens sista strid!"

Nordiska motståndsrörelsen som apokalyptisk rörelse

Författare

DOI:

https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.299

Nyckelord:

Nordic Resistance Movement, Apocalyptic, radical nationalism, Nazism, rhetoric, topos, antisemitism

Abstract

Apokalyptiken är den stora berättelsen om kampen mellan ont och gott. För att förstå attraktionskraften i den Nordiska motståndsrörelsen analyserar artikeln NMR som en apokalyptisk rörelse med hjälp av fyra apokalyptiska topoi: Ondska, Plats, Tid och Auktoritet. Anhängarna ser Norden som invaderat av ”rasfrämlingar.” De ser som sin livsuppgift att forma ett nytt samhälle genom en samhällsomvandling som ska rädda ”oss” från det kaos som nu råder. De anser att världen går mot sin undergång, men NMR ser sig som en elitstyrka och förtrupp för den kommande nazistiska revolutionen.

Författarbiografier

Anders Eriksson, Lunds Universitet

Lektor i retorik vid Lunds universitet.

Christian Haag, Uppsala Universitet

Master i religionshistoria vid Uppsala universitet

Referenser

Askanius, T. (2019). Studying the Nordic Resistance Movement: Three urgent questions for researchers of contemporary neo-Nazis and their media practices. Media Culture and Society, 41(6), s. 878-888.

Baranowski, S., Nolzen, A., & Szejnmann, C.-C. W. (2018). A companion to Nazi Germany. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.

Boréus, K. (2021). Migrants & natives - ’them’ and ’us’ : mainstream and radical right political rhetoric in Europe. London: SAGE.

Brummett, B. (1991). Contemporary apocalyptic rhetoric. New York: Praeger.

Center mot våldsbejakande extremism. (2021). Våldsbejakande högerextrem accelerationism. www.cve.se

Charland, M. (1987). Constitutive rhetoric: The case of the peuple Québécois. Quarterly Journal of Speech, 73(2), s. 133- 150.

Collins, J. J., & Stein, S. J. (1998). The encyclopedia of apocalypticism. New York: Continuum.

Counter extremism project. (2022). The Top 20 Most Dangerous Extremists Around the World. https://www.counterextremism.com/content/top-20-extremists

Davey, J., & Ebner, J. (2019). ’The Great Replacement’: The Violent Consequences of Mainstreamed Extremism. London: Institute for Strategic Dialogue.

Elgenius, G., & Rydgren, J. (2017). The Sweden Democrats and the ethno-nationalist rhetoric of decay and betrayal. Sociologisk forskning, 54(4), s. 353-358.

Elofsson, S. (2016). Varför kämpar vi? https://web.archive.org/web/20220708114642/https://xnmotstndsrrelsenllb70a.se/2016/12/23/varfor-kampar-vi/

Eriksson, A. (2023). Apocalyptic argumentation: Trump and ISIS. Journal of Argumentation in Context, 12(1), s. 117-135.

EXPO. (2018). Tre parenteser. EXPO Symbollexikon. Retrieved from https://expo.se/fakta/symbollexikon/tre-parenteser

Gabrielsen, J. (2009). Topisk kritik. I. H. Roer & M. L. Klujeff (Red.), Retorikkens aktualitet: Grundbog i retorisk kritik (s. 141-165). København: Hans Reitzel.

Gregorius, F. (2022). ”Vi möts i Valhall”- odinistiska raskrigare och myten om den ariska rasens Ragnarök. I. K. O. Lejon (Red.), Radikalism: Perspektiv på radikala uttryck och handlingar inom konst, filosofi och religion (s. 210-255). Stockholm: Carlssons bokförlag.

Hamm, M. S. (2004). Apocalyptic Violence: The Seduction of Terrorist Subcultures. Theoretical Criminology, 8(3).

Höglund, C. (2020). Bli en deltagare i livet. https://web.archive.org/web/20220708114826/https://xn—motstndsrrelsen-llb70a.se/2020/03/19/bli-en-deltagare-i-livet/.

Kaplan, J. (2018). America’s apocalyptic literature of the radical right. International sociology, 33 (4), s. 503-522.

Klandermans, B., & Mayer, N. (2006). Right-Wing extremism as a social movement. I B. Klandermans & N. Mayer (Red.), Extreme right activists in Europe: Through the magnifying glass (s. 3-15). London: Routledge.

Lazar, N. C. (2019). Out of joint: Power, crisis, and the rhetoric of time. New Haven: Yale University Press.

Lindberg, S. (2020). Vad lever du för? https://web.archive.org/web/20220708115011/https:/xn—motstndsrrelsen-llb70a.se/2020/05/17/vad-lever-du-for/.

Lööw, H. (2004). Nazismen i Sverige 1924-1979. Stockholm: Ordfront.

Lööw, H. (2015). Nazismen i Sverige 2000-2014. Stockholm: Ordfront.

Lööw, H. (2016). Nazismen i Sverige 1980-1999: Den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna. Stockholm: Ordfront.

Mattsson, C., & Johansson, T. (2020a). Den hatfulle andre: Vägar in i och ut ur nynazistiska rörelser. Göteborg: Bokförlaget Korpen.

Mattsson, C., & Johansson, T. (2020b). Life trajectories into and out of contemporary neo-Nazism : becoming and unbecoming the hateful other. Abingdon, Oxon: Routledge.

Mattsson, C., & Johansson, T. (2022). Radicalization and disengagement in neo-Nazi movements: Social psychological perspectives. London: Routledge.

NMR. Nordiska Motståndsrörelsen.se. https://web.archive.org/web/20230313142306/https://motst%C3%A5ndsr%C3%B6relsen.se/

Nielsen, E. B. (2013). A Rhetoric of Secular Apocalypse: Narratives of Catastrophe and Hope in the Climate Change Debate. (PhD). Aarhus University, Aarhus.

O’Leary, S. D. (1994). Arguing the apocalypse: A theory of millennial rhetoric. New York Oxford University Press.

Poletti Lundström, T. (2022). Trons försvarare: Idéer om religion i svensk radikalnationalism 1988–2020. Uppsala: Department of Theology, Uppsala University.

Poohl, D. (2022). Svensk rasideologisk miljö 2021. Stockholm: EXPO.

Ranstorp, M., & Ahlin, F. (2020). Från Nordiska motståndsrörelsen till alternativhögern: En studie om den svenska radikalnationalistiska miljön. [Stockholm]: Försvarshögskolan.

Ranstorp, M., Ahlin, F., Ahlerup, L., & Normark, M. (2021). Gränslös extremism: En studie om transnationella kopplingar till svenska radikala miljöer. [Stockholm]: Försvarshögskolan.

Redles, D. (2010). The Nazi Old Guard: Identity Formation During Apocalyptic Times. Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions, 14(1), s. 24-44.

Redles, D. (2011). National Socialist Millennialism. I Catherine Wessinger (Red), The Oxford handbook of millenialism. Oxford: Oxford Univeristy Press.

Riis-Knudsen, P. H. (2010). Nationalsocialismen: Den biologiska världsåskådningen. Stockholm: Nationellt motstånd förlag.

Saxlind, M. (2014). Kämpa och lev för evigt. https://web.archive.org/web/20220708115253/https://xn—motstndsrrelsen-llb70a.se/2022/02/06/kampa-och-lev-for-evigt/.

Stekelenburg, J. v., Roggeband, C., & Klandermans, B. (2013). The future of social movement research: Dynamics, mechanisms, and processes. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Tamas, G. (2022). Den avgörande striden: Tre decennier i Sverigedemokraternas värld. Stockholm: Polaris.

Valmyndigheten. (2022). Valpresentation 2022. https://resultat.val.se/val2022/slutlig/RD/rike.

Vejdeland, F. (2017). Vår väg: Ny politik för en ny tid. Grängesberg: Nordfront förlag.

Weber, M. (1948). Politics as a Vocation. I M. Weber, H. H. Gerth, & C. W. Mills (Red), From Max Weber: Essays in sociology, s.77-128. London: Routledge.

Williamson, A. H. (2008). Apocalypse then: Prophecy and the making of the modern world. Westport, Conn.: Praeger.

Wilson, J. (2014). Toxic Rhetoric: The Language of The Turner Diaries: A Novel. I M. Feldman & P. Jackson (Eds.), Doublespeak: The rhetoric of the far right since 1945 (s. 61-80). Stuttgart: Ibidem-Verlag.

##submission.downloads##

Publicerad

2023-09-05

Referera så här

Eriksson, A., & Haag, C. (2023). "Den vita rasens sista strid!": Nordiska motståndsrörelsen som apokalyptisk rörelse. Rhetorica Scandinavica, 27(86), 28–45. https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.299