Om tidskriften

Rhetorica Scandinavica är en akademisk och tvärvetenskaplig tidskrift vars syfte är att publicera och på så sätt belysa den skandinaviska retorikforskningen. Det är den enda vetenskapliga tidskriften i Skandinavien som specifikt tar upp retorisk forskning och dess relevans för andra akademiska områden och samhället.

Rhetorica Scandinavica är en privat forskningstidskrift utgiven av Retorikförlaget AB. Tidskriften grundades 1997. Från och med 2020 publiceras tidskriften endast digitalt.

Om sakkunnigbedömning och publiceringsetik

Alla inskickade manuskript utvärderas av redaktionen och (minst) två anonyma sakkunniga före publicering. Författare får normalt svar inom två veckor om manuskriptet kommer att skickas till sakkunnigbedömning (peer review). Rhetorica Scandinavicas sakkunniga ska ha relevant doktorsgrad och specialistkunskaper i artikelns ämne. De sakkunnigas viktigaste uppgift är att ange om artikeln uppfyller de krav på kvalitet och vetenskaplig hantering av ämnet som ställs för publiceringar på hög, internationellt nivå. De ger också råd om förbättringar, både teoretiska, metodologiska och språkliga. Det slutliga beslutet om publicering fattas av huvudredaktör.

Redaktionen följer the Committee’s on Publication Ethics (COPE) rekommenderade etiska riktlinjer. Detaljerade rutiner finns här.

Rhetorica Scandinavica är godkänd som vetenskaplig publiceringskanal på nivå 2 i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) och på nivå 1 vid NSD – Norsk senter for forskningsdata (Norge och Sverige).

 

ISSN 1397-0534 (print) / 2002-7974 (online) doi.org/10.52610/CMUC2085

Alla artiklar publiceras med Creative Commons licens CC BY-ND (Navngivelse-IkkeKommersiell-IngenBearbeidelser CC BY-NC-ND). Registrering i DOAJ sökt mars 2023.

Senaste numret

Vol 27 Nr 86 (2023): Sosiale bevegelser
Publicerad: 2023-09-05

Introduktion

 • Att sätta det sociala i rörelse Retoriska perspektiv på aktivism i Norden

  Kristine Marie Berg, Esben Bjerggaard Nielsen, Frida Buhre
  1-7
  DOI: https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.297

Artiklar

 • Frälsningsarmén och förlöjligandet Om retoriska strategier för att bemöta hån och skämt runt sekelskiftet 1900

  Tim Berndtsson
  8-27
  DOI: https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.298
 • "Den vita rasens sista strid!" Nordiska motståndsrörelsen som apokalyptisk rörelse

  Anders Eriksson, Christian Haag
  28-45
  DOI: https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.299
 • Farveblinde følelser Den retoriske marginalisering af den danske Black Lives Matter-bevægelse

  Frida Hviid Broberg
  46-65
  DOI: https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.300
 • Retorikhistorie i skrift og streg

  Marie Lund
  66-85
  DOI: https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.301
 • Forløsende fortællinger Fødselsberetninger på tværs af Skandinavien

  Karoline Krabbe, Laura Thinggaard Hjortkjær
  87-104
  DOI: https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.302
 • Biopolitisk deliberation Den færøske abortbevægelse som retorisk reproduktivt medborgerskab

  Turið Nolsøe
  105-121
  DOI: https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.303
 • Aktivistisk journalistik med måde Når journalister hyldes for at tilskrive sociale bevægelser retorisk handlekraft

  Rasmus Rønlev
  122-140
  DOI: https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.304
 • Elever i streik – skoleskulkere eller systemkritiske medborgere?

  Ida Vikøren Andersen
  141-159
  DOI: https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.305
 • Forskeroprør ved Klimaministeriet Urolig videnskabelig etos ved Scientist Rebellions teach-in-demonstration

  Frederik Appel Olsen
  160-179
  DOI: https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.306
Visa alla nummer