Forskeroprør ved Klimaministeriet

Urolig videnskabelig etos ved Scientist Rebellions teach-in-demonstration

Författare

DOI:

https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.306

Abstract

Videnskabsfolk griber i stigende grad til aktivisme for at råbe beslutningstagerne op på klimadagsordenen. Denne artikel undersøger et sådant tilfælde: den første nordiske civile ulydighedsaktion udført af forskerbevægelsen Scientist Rebellion foran Klimaministeriet i København i 2021. I min retoriske kritik fokuserer jeg på mediedækningen af demonstrationen for at undersøge, hvordan videnskabelig etos bliver forhandlet i mødet med aktivistisk praksis i det offentlige rum. Gennem en læsning af forskeraktivisternes brug af stedslig- og bevægelsesretorik argumenterer jeg for, at vi med fordel kan nuancere vores blik på videnskabelig etos i klimakrisen. Krydsfeltet mellem videnskab og sociale bevægelser blotlægger behovet for at forstå etos som urolig, snarere end en slags gradvis og stabil opbygningsproces. Afslutningsvis argumenterer jeg for, at en retorisk-humanistisk tilgang til sociale bevægelsers mulighed for at forandre samfundet kan nuancere og supplere de mere deterministiske forandringsteorier, som dem Scientist Rebellion tager udgangspunkt i

Författarbiografi

Frederik Appel Olsen, Københavns Universitet

Ph.d.-stipendiat ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet

Referenser

Baker, E. & Oreskes, N. (2017). “It’s No Game: Post-Truth and the Obligations of Science Studies.” Social Epistemology Review and Reply Collective, 6 (8), s. 1-10. DOI: http://wp.me/p1Bfg0-3FB

Bhaskar, R. (2008/1975). A Realist Theory of Science. London: Routledge.

Brunner, E. A. & DeLuca, K. M. (2016).”The Argumentative Force of Image Networks: Greenpeace’s Panmediated Global Detox Campaign.” Argumentation and Advocacy, 52, s. 281.299. DOI: 10.1080/00028533.2016.11821875.

Brysse, K.; Oreskes, N. O’Reilly, J. & Oppenheimer M. (2013). ”Climate change prediction: Erring on the side of least drama?” Global Environmental Change, 23, s. 327–337. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2012.10.008.

Capstick, S., Thierry, A., Cox, E. m.fl. (2022). “Civil disobedience by scientists helps press for urgent climate action.” Nature Climate Change, 12, s. 773–774. DOI: 10.1038/s41558-022-01461-y.

Ceccarelli, L. (2001). Shaping Science with Rhetoric: The Cases of Dobzhansky, Schrödinger, and Wilson. Chicago: University of Chicago Press.

Ceccarelli, L. (2011) “Manufactured Scientific Controversy: Science, Rhetoric, and Public Debate.” Rhetoric and Public Affairs, 14 (2), s. 195-228. DOI: 10.1353/rap.2010.0222.

Ceccarelli, L. (2013). On the Frontier of Science: An American Rhetoric of Exploration and Exploitation. East Lansing: Michigan State University Press.

Ceccarelli, L. (2020) ”Language and Science From a Rhetorical Perspective.” I Gruber, D. R. & Olman, L. C. (Red.), Routledge Handbook of Language and Science (s. 9-16). Routledge.

Chenoweth, E & Stephan, M. J. (2011). Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict. New York: Columbia University Press, 2011.

Cloud, D. L. (2018). Reality Bites: Rhetoric and the Circulation of Truth Claims in U.S. Political Culture. Columbus: The Ohio State University Press.

Connolly, W. E. (2017). Facing the Planetary: Entangled Humanism and the Politics of Swarming. Durham: Duke University Press.

Connolly, W. E. (2019). Climate Machines, Fascist Drives, and Truth. Durham: Duke University Press.

Cox, R. & Foust, C. L. (2009) “Social Movement Rhetoric.” I Lunsford, A. A.; Wilson, K. H.; Eberly, R. A. m.fl. (Red.), The SAGE Handbook of Rhetorical Studies (s. 605-628). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Dahl, H. (2020) Den sociale konstruktion af uvirkeligheden: Forurettelse og antiliberalisme i det 21. århundrede. Forlaget Grønningen 1.

Daston, L. & Galison, P. (2007). Objectivity. New York: Zone Books.

DeLuca, K. M. (2019). “Image events amidst eco-ruins: social media and the mediated earth.” Communication and Critical/Cultural Studies, 16 (4), s. 329–339. DOI: 10.1080/14791420.2019.1685114.

DeLuca, K. M. (1999a). “Unruly Arguments: The Body Rhetoric of Earth First!, ACT UP, and Queer Nation.” Argument and Advocacy, 36 (1), s. 9-21. DOI: 10.1080/00028533.1999.11951634.

DeLuca, K. M. (1999b). Image Politics: The New Rhetoric of Environmental Activism. New York: The Guilford Press.

Edwards, Paul (2010). A Vast Machine: Computer Models, Climate Data, and the Politics of Global Warming. Cambridge, MA: The MIT Press.

Endres, D. & Senda-Cook, S. (2011). ”Location Matters: The Rhetoric of Place in Protest.” Quarterly Journal of Speech, 97 (3), s. 257-282. DOI: 10.1080/00335630.2011.585167.

Engler, P. & Engler, M. (2016). This Is An Uprising: How Nonviolent Revolt Is Shaping the Twenty-First Century. Nation Books.

Extinction Rebellion. “About us.” https://rebellion.global/about-us/

Felt, U.; Fouché, R.; Miller, C. A. & Smith-Doer, L. (Red.) (2017). The Handbook of Science and Technology Studies. Cambridge: The MIT Press.

Folketinget (2021). ”V 137 Om overdreven aktivisme i visse forskningsmiljøer.” 28. maj 2021: https://www.ft.dk/samling/20201/vedtagelse/v137/index.htm.

Foust, C. R. & Alvarado, R. (2018). “Rhetoric and Social Movements.” Oxford Research Encyclopedia of Communication. DOI: 10.1093/acrefore/9780190228613.013.656.

Frickel, S. (2004). Chemical Consequences: Environmental Mutagens, Scientist Activism, and the Rise of Genetic Toxicology. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press.

Funtowicz, S. O. & Ravetz, J. R. (1992). “Three Types of Risk Assessment and Emergence of Post-Normal Science.” I Krimsky, S & Golding, D. (Red.) Social Theories of Risk (s. 251–274). Westport, CT: Praeger.

Gardner, C. J. & James M. Bullock, J. M. (2021). ”In the Climate Emergency, Conservation Must Become Survival Ecology.” Frontiers in Conservation Science, 2, s. 1-6. DOI: 10.3389/fcosc.2021.659912.

Glavovic, B. C.; Smith, T. F. & White, I. (2021). “The tragedy of climate change science.” Climate and Development, s. 1-5. DOI: 10.1080/17565529.2021.2008855.

Gregg, R. B. (1971). “The Ego-Function of the Rhetoric of Protest.” Philosophy & Rhetoric, 4 (2), s.71-91.

Gross, A. (1990). The Rhetoric of Science. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Hubbell, J. A. & Ryan, J. C. (2021). Introduction to the Environmental Humanities. Milton: Taylor and Francis.

Hulme, M. (2009). Why We Disagree about Climate Change: Understanding Controversy, Inaction and Opportunity. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

Hyde, M. J. (Red.) (2004). The Ethos of Rhetoric. Columbia, S.C.: University of South Carolina Press.

Incropera, F.P. (2016). Climate Change: A Wicked Problem: Complexity and Uncertainty at the Intersection of Science, Economics, Politics, and Human Behavior. Cambridge: Cambridge University Press.

IPCC (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. m.fl. (Red.)]. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press.

Jensen, L. B. (2012/2004). Fra patos til logos: Videnskabsretorik for begyndere (5. udgave). Roskilde Universitetsforlag, 2012.

Kakutani, M. (2018). The Death of Truth: Notes on Falsehood in the Age of Trump. New York: Tim Duggan Books.

Knudsen, T. M. M. (2021). “Forskere bliver klimaaktivister: Hvis bare vores forskning blev taget seriøst, kunne vi nøjes med den.” Information, 26. oktober 2021: https://www.information.dk/indland/2021/10/forskere-klimaaktivister-bare-vores-forskning-taget-serioest-noejes?lst_frnt.

Kuhn, T. S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The University of Chicago Press.

Kuznick, P. J. (2019/1987). Beyond the Laboratory: Scientists as Political Activists in 1930s America. Chicago: University of Chicago Press.

Latour, B. (1983). “Give Me a Laboratory and I will Raise the World.” I Knorr-Cetina, K. & Mulkay, M. (Red.), Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science (s. 141-170), London and Beverly Hills: Sage.

Levin, K.; Cashore, B.; Bernstein, S.; Auld, G. (2009). “Playing it forward: path dependency, progressive incrementalism, and the “Super Wicked” problem of global climate change.” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 6, DOI: 10.1088/1755-1307/6/0/502002.

M.L. (2021). “Forskere i blokade foran Klimaministeriet.” Arbejderen, 26. oktober 2021: https://arbejderen.dk/indland/forskere-i-blokade-foran-klimaministeriet/#gsc.tab=0.

Malm, A. (2018). The Progress of This Storm: Nature and Society in a Warming World. London; New York: Verso Books.

Manjoo, F. (2008). True Enough: Learning to Live in a Post-Fact Society. Hoboken, N.J.: Wiley.

Marshall, B. K. & Picou, J. S. (2008). ”Postnormal Science, Precautionary Principle, and Worst Cases: The Challenge of Twenty-First Century Catastrophes.” Sociological Inquiry, 78 (2), s. 230–247. DOI: 10.1111/j.1475-682X.2008.00236.x.

March for Science: https://marchforscience.org/.

Massumi, B. (2002). Parables of the Virtual: Movement, Affect, Sensation. Durham, N.C: Duke University Press.

Massumi, B. (2017). The Principle of Unrest: Activist Philosophy in the Expanded Field. London: Open Humanities Press.

Matthews, J. (2014) “Postnormal science.” Encyclopedia of Environmental Change, 2, s. 870. DOI: https://dx.doi.org/10.4135/9781446247501.

McIntyre, L. (2018). Post-Truth. Cambridge, MA: MIT Press.

Miller, C. & Ceccarelli, L. (In press). “Rhetoric of Science.” In Gross, D. M.; Mailloux, S. & Mao, L. Cambridge History of Rhetoric: Volume V. Cambridge University Press.

Mišík, M. & Kujundžić, N., (red.) (2020): Energy Humanities. Current State and Future Directions. Springer International Publishing AG.

Moore, K. (2008). Disrupting Science: Social Movements, American Scientists, and the Politics of the Military, 1945-1975. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Morton, T. (2010). The Ecological Thought. Cambridge: Harvard University Press.

Morton, T. (2016). Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Nielsen, N. A. & Thymark, F. (2021). ”Forskere blokerer gaden foran Klimaministeriet: »Lyt til videnskaben!«.” Videnskab.dk, 25. oktober 2021: https://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-blokerer-gaden-foran-klimaministeriet-lyt-videnskaben.

Oreskes, N.; Edenhofer, O.; Krosnick, J. m.fl. (2019). Why Trust Science? Princeton: Princeton University Press, 2019.

P1 Morgen, 25. oktober 2021: https://www.dr.dk/lyd/p1/p1-morgen/p1-morgen-2021-10-25

Pezzullo, P. C. (2001). ”Performing Critical Interruptions: Stories, Rhetorical Invention, and the Environmental Justice Movement.” Western Journal of Communication, 65 (1), s.1-25. DOI: 10.1080/10570310109374689.

Pezzullo, P. C. (2016). “Unearthing the Marvelous: Environmental Imprints on Rhetorical Criticism.” Review of Communication, 16(1), s. 25–42. DOI: 10.1080/15358593.2016.1183874.

Pietrucci, P. (2015). ”YES WE CAMP! Protest rhetoric in times of disaster: Citizens’ activism in post-earthquake L’Aquila.” Comunicazione Politica. 1, s. 43-65.

Pietrucci, P. & Ceccarelli, L. (2019). ”Scientist Citizens: Rhetoric and Responsibility in L’Aquila.” Rhetoric and Public Affairs, s. 95-128. DOI: 10.14321/rhetpublaffa.22.1.0095.

Racimo, F.; Valentini E.; Rijo De León, G. m.fl. (2022) ”The Role of Life Scientists in the Biospheric Emergency: A case for acknowledging failure and changing tactics.” Working paper: https://zenodo.org/record/7047049#.Y0ByJ3YzY2w.

Ripple, W. J; Wolf, C.; Newsome, T.M.; Barnard, P. & Moomaw, W. R. (2020). “World Scientists’ Warning of a Climate Emergency.” BioScience, 70 (1), januar, s. 8–12. DOI: 10.1093/biosci/biz088.

Saltelli, A.; Benessia, A.; Funtowicz, S m.fl. (2016). “The Rightful Place of Science: Science on the Verge.” Consortium for Science, Policy, & Outcomes.

Samek, A. A. (2017). ”Mobility, citizenship, and “American women on the move” in the 1977 International Women’s Year torch relay.” Quarterly Journal of Speech, 103 (3), s. 207–229. DOI: 10.1080/00335630.2017.1321134.

Schaefer, Donovan O. (2022). Wild Experiments: Feeling Science and Secularism after Darwin. Durham: Duke University Press.

Serres, M. (2022 [2009]). Krisetider. København: Forlaget Mindspace. Oversættelse: Sebastian Egholm Lund.

Sharp, G. & Finkelstein, M. (1980). The Politics of Nonviolent Action. Boston, Mass.: Porter Sargent.

Shaver, P. (2018). The Rise of Science: From Prehistory to the Far Future. Springer International Publishing AG. DOI: 10.1007/978-3-319-91812-9.

Spratt, D. & Sutton, P. (2009). Climate code red: The case for emergency action. Carlton North, Vic.: Scribe Publications.

Stoddard, I.; Anderson, K.; Capstick, S. m.fl. (2021). “Three Decades of Climate Mitigation: Why Haven't We Bent the Global Emissions Curve?” Annual Review of Environment and Resources, 46 (1), s.653-689. DOI: 10.1146/annurev-environ-012220-011104.

SverigesRadio (2021). ”Forskare protesterar mot klimatpolitiken: ’Inget händer’.” 25. oktober 2021: https://sverigesradio.se/artikel/danska-forskare-i-olaglig-klimatdemonstration.

Syfert, C. J. (2019). Expert Advocacy: The Public Address of Scientists in a Post-Truth Society (Ph.d.). Hentet fra: https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/44133/SYFERT_washington_0250E_19956.pdf

Szeman, I. & Boyer, D. (red.) (2017). Energy Humanities. An Anthology. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Söderberg, M. W. (2020). ”Hållbarhetsretorik och hållbar retorik.” Rhetorica Scandinavica, 80, s. 20-37.

Thunberg, Great (red.) (2022). Klimabogen. Politikens Forlag.

Trolle, J. S. (2020). ”Kontroversiel tykaktivist får kritik for ph.d om tykfobi: 'Det er pseudovidenskab'.” DR.dk, 7. oktober: https://www.dr.dk/nyheder/politik/kontroversiel-tykaktivist-faar-kritik-phd-om-tykfobi-det-er-pseudovidenskab

Trolle, J. S. (2021). ”Forskere blokerer gaden i protest mod dansk klimapolitik.” DR.dk, 25. oktober 2021: https://www.dr.dk/nyheder/indland/forskere-blokerer-gaden-i-protest-mod-dansk-klimapolitik.

Viemose, A. T. (2021). ”Gaden var klasselokale, cykelstien var tavle.” Uniavisen, 26. oktober 2021: https://uniavisen.dk/gaden-var-klasselokale-cykelstien-var-tavle/?fbclid=IwAR05gFesRF-wVcq3p7nZd8mDYG3hgUGwObzLXNUvbV_A_qQLc48reYWLrwQ.

Walsh, L. (2013). Scientists as Prophets: A Rhetorical Genealogy. New York: Oxford University Press.

Weichardt, B. (2021). “Frie Grønnes leder: Følg os eller du har en planet i flammer.” Ekstrabladet, 25. oktober 2021: https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/frie-groennes-leder-foelg-os-eller-du-har-en-planet-i-flammer/8928019.

##submission.downloads##

Publicerad

2023-09-05

Referera så här

Appel Olsen, F. (2023). Forskeroprør ved Klimaministeriet: Urolig videnskabelig etos ved Scientist Rebellions teach-in-demonstration. Rhetorica Scandinavica, 27(86), 160–179. https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.306