Aktivistisk journalistik med måde

Når journalister hyldes for at tilskrive sociale bevægelser retorisk handlekraft

Författare

DOI:

https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.304

Nyckelord:

activism, journalism, rhetorical agency, women's liberation movment, climate movement

Abstract

I aktivistisk journalistik (‘advocacy journalism’) arbejder journalister aktivt for at fremme en bestemt politisk eller social sag. Praksissen er omdiskuteret fordi den umiddelbart er i strid med den journalistiske objektivitetsnorm. Denne artikel vender opmærksomheden mod to eksempler hvor danske journalister ikke desto mindre har opnået faglig anerkendelse for at tilskrive sociale bevægelser retorisk handlekraft. Det første eksempel er Erik Thygesens mobilisering af den danske kvindebevægelse i 1970’erne; det andet er Jørgen Steen Nielsens forsvar for den unge klimabevægelse i 2010’erne. Artiklen illustrerer hvordan journalister kan balancere mellem journalistik og aktivisme og tilskrive sociale bevægelser retorisk handlekraft uden samtidig at kompromittere deres egen privilegerede handleposition som journalister. Om end Thygesen og Nielsen bevarer en kritisk distance til de sociale bevægelser de dækker, bidrager de ikke desto mindre til at fremme bevægelsernes sag ved at etablere mulige kommunikative relationer mellem mennesker der enten har lille kendskab til eller forståelse for hinanden. 

Författarbiografi

Rasmus Rønlev, Syddansk Universitet

Lektor i retorik ved Syddansk Universitet

Referenser

Albeck, U. (1967). Dansk Stilistik (6. udgave). Gyldendal.

Aristoteles (1996). Retorik. Oversat med introduktion af Thure Hastrup. Museum Tusculanums Forlag.

Bekken, J. (2009). Advocacy Newspapers. In C. Sterling (red.), Encyclopedia of Journalism (pp. 30–33). SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781412972048

Bitzer, L. F. (1968). The Rhetorical Situation. Philosophy & Rhetoric, 1(1), 1–14.

Bjerggaard Nielsen, E. (2021). Generationsanklager – konflikt, følelser og ungdomsaktivisme. Rhetorica Scandinavica, 82, 17–33. https://www.doi.org/10.52610/BLIB3488

Bjørnkjær, K. (1999, 8. april). Nekrolog: Omsorg for andre - en vid horisont. Information, 9.

Black, E. (1970). The second persona. Quarterly Journal of Speech, 56(2), 109–119. https://doi.org/10.1080/00335637009382992

Bro, P. (2006). Nye roller i redaktionslokalerne – Hvad danske journalister gør og bør. Journalistica, 1(1), 63–79. https://doi.org/10.7146/journalistica.v1i1.1782

Bro, P. (2019). Constructive journalism: Proponents, precedents, and principles. Journalism, 20(4), 504–519. https://doi.org/10.1177/1464884918770523

Campbell, K. K. (2005). Agency: Promiscuous and Protean. Communication and Critical/Cultural Studies, 2(1), 1–19. https://doi.org/10.1080/1479142042000332134

Charles, M. (2019). Advocacy Journalism. I T. P. Vos, F. Hanusch, D. Dimitrakopoulou, M. Geertsema-Sligh, & A. Sehl (red.), The International Encyclopedia of Journalism Studies. Wiley. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118841570.iejs0116

Cherry, R. D. (1988). Ethos Versus Persona: Self-Representation in Written Discourse. Written Communication, 5(3), 251–276. https://doi.org/10.1177/0741088388005003001

Dagbladet Information. (2022, 9. november). I Wikipedia. https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Dagbladet_Information&oldid=11304442

Di Salvo, P. (2020). The Boundary Space Between Journalism and Activism. In P. Di Salvo, Digital Whistleblowing Platforms in Journalism (pp. 155–174). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38505-7_7

Dowling, D. O. (2019). Banned in Britain: Marilynne Robinson’s Environmental Literary Journalism. Literary Journalism Studies, 11(2), 56–87.

Endres, K. L. (2009). Feminist News Media. In C. Sterling (red.), Encyclopedia of Journalism (pp. 575–582). SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781412972048

Erik Thygesen. (2022, 9. november). I Wikipedia. https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Erik_Thygesen&oldid=11141294

Fisher, C. (2016). The advocacy continuum: Towards a theory of advocacy in journalism. Journalism, 17(6), 711–726. https://doi.org/10.1177/1464884915582311

Fisher, W. R. (1984). Narration as a human communication paradigm: The case of public moral argument. Communication Monographs, 51(1), 1–22. https://doi.org/10.1080/03637758409390180

Frid-Nielsen, N. (1999, 8. april). Erik Thygesen er død. Aktuelt, 14.

Gabrielsen, J., & Christiansen, T. J. (2010). Talens magt. Indføring i mundtlig retorik. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag.

Gilbert, H. E. (2009). Books as Journalism. In C. Sterling (red.), Encyclopedia of Journalism (pp. 174–176). SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781412972048

Haagerup, U. (2017). Constructive News. Aarhus University Press.

Halloran, S. M. (1982). Aristotle’s Concept of Ethos, or If Not His Somebody Else’s. Rhetoric Review, 1(1), 58–63. https://doi.org/10.1080/07350198209359037

Hansen, M. H. (2010). Demokrati som styreform of ideologi. Museum Tusculanums Forlag.

Hartley, J. M., & Askanius, T. (2021). Activist-journalism and the Norm of Objectivity: Role Performance in the Reporting of the #MeToo Movement in Denmark and Sweden. Journalism Practice, 15(6), 860–877. https://doi.org/10.1080/17512786.2020.1805792

Ipsen, P. (2020). Et åbent øjeblik. Da mine mødre gjorde noget nyt. Gyldendal.

Isager, C. (2014). Retorisk handlekraft. I M. L. Klujeff & H. Roer (red.), Retorikkens aktualitet: Grundbog i retorisk kritik (3. udgave, s. 265–285). Hans Reitzels Forlag.

Jensen, B. G. (1999, 9. april). Nekrologer: Erik Thygesen. Weekendavisen, 5.

Jensen, C. (2018). En sang til journalistikken. I H. S. Kjær (red.), Hele verden forfra. Dagbladet Information 1993-2018 (s. 114-127). Forlaget Information.

Jensen, K. B. (2013). Medier og samfund (2. udgave). Samfundslitteratur.

Jørgensen, D. (2019, 13. september). Ministeren: Klimakampens dilemmaer. Information, 14.

Jørgensen, J. C. (2007). Journalistik med stil. Fra klassiske nyheder til fortælling. Forlaget Ajour.

Kjeldsen, J. E. (2008). Retoriske omstændigheder: Retorikken i en fragmenteret, foranderlig og kompleks verden. Rhetorica Scandinavica, 48, 42–63.

Leff, M. C., & Utley, E. A. (2004). Instrumental and Constitutive Rhetoric in Martin Luther King Jr.’s” Letter from Birmingham Jail”. Rhetoric & Public Affairs, 7(1), 37–51. https://doi.org/10.1353/rap.2004.0026

Malm, L. G. (2009). Ungdomsoprør og beatmusik - en analyse af relationen mellem ungdomsoprør og beatmusik i Danmark 1967-1972. Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitetscenter.

Miller, C. R. (2007). What Can Automation Tell Us About Agency? Rhetoric Society Quarterly, 37(2), 137–157. https://doi.org/10.1080/02773940601021197

Modstand siden 1943. (n.d.). Lokaliseret på https://www.information.dk/modstand

Nah, S. (2009). Social Movements and Journalism. I C. Sterling (red.), Encyclopedia of Journalism (s. 1295–1297). SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781412972048

Nielsen, J. S. (2018). Aktivismen og omstillingen er hinandens forudsætninger. I H. S. Kjær (red.), Hele verden forfra. Dagbladet Information 1993-2018 (s. 172-186). Forlaget Information.

Nielsen, J. S. (2019). Som gjaldt det livet: Til den nye klimabevægelse. Informations Forlag.

Parks, P. (2017). Silent Spring, Loud Legacy: How Elite Media Helped Establish an Environmentalist Icon. Journalism & Mass Communication Quarterly, 94(4), 1215–1238. https://doi.org/10.1177/1077699017696882

Redaktionen. (2020, 6. september). Klimajournalistikkens frontløber Jørgen Steen Nielsen vinder publicistprisen. Information.dk.

Robert Smithson Interview with Stig Broegger and Erik Thygesen. (n.d.). Lokaliseret på https://holtsmithsonfoundation.org/robert-smithson-interview-stig-broegger-and-erik-thygesen

Rønlev, R. (2018). Brølet i kommentarsporet: Journalisters formidling af den offentlige opinion på politiken.dk. Journalistica, 1, 48–77.

https://doi.org/10.7146/journalistica.v12i1.105541

Rønlev, R. (2020). Pris- og takketalen. I M. Lund (red.), Danske taler: 20 opbyggelige analyser (s. 323-338). Aarhus Universitetsforlag.

Steensen, S. (2017). Subjectivity as a Journalistic Ideal. In B. K. Fonn, H. Hornmoen, N. Hyde Clarke, & Y. B. Hågvar (red.), Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism (pp. 25–47). Cappelen Damm Akademisk.

Superlove. (2022, 9. november). I Wikipedia. https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Superlove&oldid=11007820

Therkildsen, B. (2022, 7. november). Jørgen Steen Nielsen er modtager af Carsten Nielsen legatet 2022. Journalisten.dk.

Thomas, R. J. (2018). Advocacy Journalism. In T. P. Vos (red.), Journalism (pp. 391–414). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9781501500084-020

Thygesen, E. (1970). “Rejs jer kvinder!”. Superlove 34, 8-9 og 15.

Wolfe, T., & Johnson, E. W. (1973). The New Journalism. London: Picador

##submission.downloads##

Publicerad

2023-09-05

Referera så här

Rønlev, R. (2023). Aktivistisk journalistik med måde: Når journalister hyldes for at tilskrive sociale bevægelser retorisk handlekraft . Rhetorica Scandinavica, 27(86), 122–140. https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.304