Forløsende fortællinger

Fødselsberetninger på tværs af Skandinavien

Författare

DOI:

https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.302

Nyckelord:

social movements, agency, ecologies, feminism, birth stories, motherhood

Abstract

Dramatiske og detaljerede fødselsberetninger har i de seneste år floreret i medier på tværs af Skandinavien. Beretningerne fortæller om alt fra kejsersnit med mangelfuld bedøvelse til taxature under aktiv fødsel og er eksempler på, hvordan borgere  erfaringsdeling til at kræve strukturel forandring. I denne artikel undersøger vi fire danske fødselsberetninger for at få et indblik i, hvordan mødre har brugt deres personlige erfaringer med at føde som afsæt for at kræve politiske forandringer i svangreomsorgen. I en analyse af de fire beretninger fremhæver vi affektpotentialet i genren og den moderlige subjektposition som retoriske greb, der forløser – men på sin vis også begrænser – mødre i realiseringen af retorisk agency. Vi inddrager løbende andre eksempler fra Skandinavien og viser, hvordan fødselsberetninger har haft en mobiliserende funktion
og været med til at skabe momentum i bevægelsen for bedre fødselsforhold.

Författarbiografier

Karoline Krabbe, Københavns Universitet

Kandidatgrad i retorik fra Københavns university

Laura Thinggaard Hjortkjær, Københavns Universitet

Kandidatgrad i retorik, Københavns universitet

Referenser

Akademiska sjukhuset (21.4.2021). ”Studie om förlossningsupplevelse ska förbättra stödet till nyblivna mammor”. Via TT. Hentet 11. juni 2022 fra: https://via.tt.se/pressmeddelande/studie-om-forlossningsupplevelse-ska-forbattra-stodet-till-nyblivna-mammor?publisherId=3235843&releaseId=3295402

Albæk, M. M., & Jensen, M. (6.3.2021). ”Utilfredse fødende går i medierne i stedet for at klage”. Jyllands-Posten. Hentet 25. september 2022 fra: https://jyllandsposten.dk/indland/ECE12763711/utilfredse-foedende-gaar-i-medierne-i-stedet-for-at-klage/

Albæk, M. M., Jensen, M. & Dalhoff, C. (20.3.2021). ”Serie: Fødsler i Danmark”. JyllandsPosten. Hentet 13. marts 2023 fra: https://jyllandsposten.dk/tags/artikelserier.jp.dk,2017:Serie_F%C3%B8dsler_i_Danmark

Alim, W. & Schultz, F. (9.5.2021). ”Forberedelse og Fødsel”. MødrehjælpenTema, 2021(9), s. 1-9.

Annika (u.å.). ”Man ska inte behöva tjata sig till något”. Förlossningsbrevet. Hentet 8. oktober 2022 fra: http://www.forlossningsbrevet.se/man-ska-inte-behova-tjata-sig-till-nagot/

Barselopprøret (2021). ”Historier”. Barselopprøret. Hentet 26. april 2023 fra: https://barselopproret.no/historier

Beck, C. R. (14.2.2021). ”Endnu en mor med traumatisk fødsel på Rigshospitalet: Herfra bliver alt sløret, fragmenteret og uvirkeligt. Til det mareridt, som igen og igen er vendt tilbage”. Politiken. Hentet 27. oktober 2021 fra: https://politiken.dk/debat/kroniken/art8093523/Herfra-bliver-alt-sløret-fragmenteret-og-uvirkeligt.-Til-det-mareridt-som-igen-og-igen-er-vendt-tilbage

Berge Christensen, S. (20.7.2020). ”’Tegnehanne’ delte fødselshistorien: – Overveldende”. Verdens Gang. Hentet 26. april 2022 fra: https://www.vg.no/i/RRJ9Qa

BirthRights Norge, Birth Rights Sweden, og Forældre og Fødsel (2021). “Fodselsoppror i Skandinavien-We stand with midwives”. Online begivenhed på Facebook. Hentet 11. marts 2023 fra: https://www.facebook.com/events/1031487857635995

Birth Rights Sweden (24.4.2022a). Mörkertalet 2022. Hentet 14. marts 2023 fra: https://drive.google.com/file/d/1S2cQalhFacVTFkXQUF6WWizfHd9stojU/view

Birth Rights Sweden (24.4.2022b). ”Rapport Mörkertalet”. Birth Rights Sweden. Hentet 14. marts 2023 fra: https://www.birthrightssweden.se/rapport-morkertalet

Bitzer, L. (1968). ”The Rhetorical Situation”. Philosophy & Rhetoric 1(1), s. 1-14. doi: 10.2307/40236733

Blidberg, M. (13.6.2013). ”Nu har barnmorskorna fått nog”. Sveriges Radio. Hentet 19. april fra: https://sverigesradio.se/artikel/5562716

Brix, K. (8.2.2021). ”Genstart: Farefuld fødsel”. Hentet 13. oktober 2021 fra: https://www.dr.dk/lyd/special-radio/genstart/genstart-dr-s-nyhedspodcast-2021-02-08

Buchanan, L. (2002). ”Regendering Delivery: The Fifth Canon and the Maternal Rhetor”. Rhetoric Society Quarterly 32(4), s. 51-73. doi: 10.1080/02773940209391240.

Buchanan, L. (2013). Rhetorics of Motherhood. Carbondale, Illinois: Southern Illinois University Press.

Bunadsgeriljaen (u.å.). ”Historien”. Bunadsgeriljaen. Hentet 20. august 2022 fra: https://www.bunadsgeriljaen.no/historien

Campbell, K. K. (1999). ”The rhetoric of women’s liberation: An oxymoron”. Communication Studies 50(2), s. 125-137. doi: 10.1080/10510979909388480

Campbell, K. K. (1998). ”The Discursive Performance of Femininity: Hating Hillary”. Rhetoric and Public Affairs, 1(1), s. 1-19. https://doi.org/10.1353/rap.2010.0172

Campbell, K. K. (2005). ”Agency: Promiscuous and Protean”. Communication & Critical/Cultural Studies, 2(1), s. 1-19. doi: 10.1080/1479142042000332134

Center for Patientinddragelse (2020). LUP Fødende 2020. One pager.

Collatz, L. (30.1.2021). ”Nybagt mor: Rigshospitalets behandling var grænseoverskridende og elendig”. Politiken. Hentet 27. oktober 2021 fra:

https://politiken.dk/debat/kroniken/art8047353/Rigshospitalets-behandling-var- grænseoverskridende-og-elendig

Crick, N. (2020). ”From cosmopolis to cosmopolitics”. I N. Crick (Red.). The Rhetoric of Social Movements: Networks, Power, and New Media (s. 3-29). New York: Routledge.

Davis, J. E. (2002). Stories of Change: Narrative and Social Movements. Albany: State University of New York Press.

Edbauer, J. (2005). ”Unframing Models of Public Distribution: From Rhetorical Situation to Rhetorical Ecologies”. Rhetoric Society Quarterly, 35(4), s. 5–24. doi: 10.1080/02773940509391320

Ejbye-Ernst, A., Pallesen, A. D. & Flach, A. S. (8.1.2021). ”Jordemødre græder og fødende får traumer: Hovedstadens fødeafdelinger er pressede”. Danmarks Radio. Hentet 25. oktober 2021 fra: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/jordemoedre-graeder-og-foedende-faar-traumer-hovedstadens

Flinkfeldt, M. (2017). ”What Mothers Do: Motherhood as a Resource for Negotiating Sick -Leave Legitimacy in Swedish Sickness Insurance Interactions”. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 25(3), s.179-94. https://doi.org/10.1080/08038740.2017.1380698

Folketinget (u.å.). ”Borgerforslag”. Folketinget. Hentet 14. marts 2023 fra: https://www.ft.dk/da/folkestyret/folketinget/borgerforslag

Folketingstidende (16.4.2021). ”Tillæg F – 95. møde”. Folketinget. Hentet 22. oktober 2021 fra: https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/salen/M95/20201_M95_referat.pdf

Føleide, A. (27.4.2022). ”Barselopprør i hele Norge: – Vi kan ikke lenger si at vi er verdens beste land å få barn i. Norsk Rikskringkasting. Hentet 27. april 2022 fra: https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/barseloppror-i-hele-norge-_-norske-kvinner-leverer-syv-krav-til-helseminister-ingvild-kjerkol-1.15938836

Griffin, L. M. (1952). ”The Rhetoric of Historical Movements”. Quarterly Journal of Speech, 38(2), s. 184-188. https://doi.org/10.1080/00335635209381762

Gyllerström, M. (29.10.2021). ”Åtgärda krisen i Stockholms förlossningsvård”. Skrivunder.com. Hentet 7. april 2022 fra: https://www.skrivunder.com/atgarda_krisen_i_stockholms_forlossningsvard

Henriksen, L., Kaasen, A., Blix, E., Vedeler, C., & Eri, S. T. (16.3.2022). ”Det er kunnskapsløst å legge ned ABC-klinikken”. Aftonposten. Hentet 22. april 2022 fra: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/v5PxL4/det-er-kunnskapsloest-aa-legge-ned-abc-klinikken

Hoff-Clausen, E. (2021). ”Berørte kroppe: Forsinkede anklager, affekt og afmagt”. Rhetorica Scandinavica, 2021(82), s. 67-86. https://doi.org/10.52610/PTYC7861

Johnsen, H., Christensen, U., Juhl, M., & Villadsen, S. F (2021). ”Implementing the MAMAACT Intervention in Danish Antenatal Care: A Qualitative Study of Non-Western Immigrant Women’s and Midwives’ Attitudes and Experiences”. Midwifery, 95, s. 1-9. https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.102935

Joutseno, A. (2018). ”Cyber Labour: Birth Stories on Mommyblogs as Narrative Gateways into Maternal Thinking”. Journal of the Motherhood Initiative for Research and Community Involvement, 9(2), s. 75-87.

Kerstin (u.å.). ”Låt mig slippa oroa mig”. Förlossningsbrevet. Hentet 8. april 2023 fra: http://www.forlossningsbrevet.se/lat-mig-slippa-oroa-mig/

Kvistbjerg, E. (23.11.2020). ”Glem overdækningen! Få faren ud NU!” Alt for Damerne. Hentet 13. oktober 2021 fra: https://www.alt.dk/boern/debat-om-foedsler

Lahad, K. & Madsen, K. H. (2016). ”‘Like Having New Batteries Installed!’: Problematizing the Category of the ‘40+ Mother’ in Contemporary Danish Media”. NORA: Nordic Journal of Women’s Studies, 24(3), s. 181-95. https://doi.org/10.1080/08038740.2016.1241827

Lindboe, R. (12.4.2000). ”Kvinder tvinges til at føde i venterum”. Berlingske.dk. Hentet 28. oktober 2021 fra: https://www.berlingske.dk/content/item/1100063

Lindemann, B. (4.3.2022). ”Kvindesygdomme lever i skyggen”. Dagens Medicin. Hentet 6. oktober 2022 fra: https://dagensmedicin.dk/kvindesygdomme-har-trange-kaar/

Luqiu, R. L. W. , & Liao, S. X. (2021). ”Rethinking ‘the personal is political:’ Enacting agency in the narrative of sexual harassment experiences in China”. Discourse & Society, 32(6), s. 708–727. https://doi.org/10.1177/09579265211023225

Methling, I. (8.9.1983). ”Kvinder sendes hjem to dage efter fødslen”. Politiken, 7. september, s. 7.

Næss, K. B., Clemmensen, J., Mortensen, A. J., Lucas, M., Due, M., Nielsen, T., Madsen, L. B.,

Søbye, G., Lumholt, K., Breidahl, S. V., Schmidt, I. L., Nielsen, S. G. & Brean, A. V. (13.8. 2021). ”Moderskab under opbrud”. Information. Hentet 16. november 2021 fra: https://www.information.dk/serie/moderskab-opbrud

Owens, K. H. (2010). ”Revelations and Representations: Birth Stories and Motherhood on the Internet”. I Podnieks, E. og O’Reilly, A. (Red.), Textual mothers / maternal texts motherhood in contemporary women’s literatures, (s. 351-366). Ontario: Wilfred Laurier University Press.

Owens, K. H. (2015). Writing Childbirth: Women’s Rhetorical Agency in Labor and Online. Carbondale, Illinois: Southern Illinois University Press.

Pallesen, A. D., Ejbye-Ernst, A. & Flach, A. S. (25.1.2021). ”Amanda fik en taxabon midt i veerne: Pressede fødeafdelinger sender fødende kvinder på langfart”. Danmarks Radio. Hentet 29. oktober 2021 fra: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/amanda-fik-en-taxabon-midt-i-veerne-pressede-foedeafdelinger

Pedersen, N. (25.1.2021). ”Amanda blev sendt på langfart med taxa midt under fødslen: ‘Jeg bliver enormt ked af det og græder’”. Berlingske Tidende. Hentet 28. september 2022 fra: https://www.bt.dk/content/item/1472875

Perez, C. C. (2021). Usynlige Kvinder. Skævvredne data i en verden designet til mænd. Aarhus: Svane & Bilgrav.

Polletta, F. (2006). It Was Like a Fever: Storytelling in Protest and Politics. Chicago: University of Chicago Press.

Polletta, F. & Gardner, B. G. (2015). ”Narrative and Social Movements”. I D. D. Porta & M. Diani (Red.). The Oxford Handbook of Social Movements (s. 534-548). Oxford University Press.

Ravn, O. (3.10.2020). ”Den tid er forbi, hvor vores kroppe og psyker skal ofres for at bringe nye samfundsborgere til verden”. Politiken, 3. oktober, s. 1-2.

Rebella Unga S-kvinnor (2023). ”Förlossningsbrevet”. Förlossningsbrevet. Hentet 28. april 2023 fra: http://www.forlossningsbrevet.se

Ritzau (25.1.2021). ”232 kvinder blev sendt på langfart under fødselsforløb”. Ritzau. Hentet 14. marts 2023 fra: https://www.berlingske.dk/danmark/232-kvinder-blev-sendt-paa-langfart-under-foedselsforloeb

Roswall, S. (2.8.2021). ”1.000 jordemødre i fælles opråb: ’Giv os rammer, hvor vi kan gøre arbejdet fagligt forsvarligt’”. Sundhedsmonitor. Hentet 22. oktober 2021 fra: https://sundhedsmonitor.dk/debat/art8085653/%C2%BBGiv-os-rammer-hvor-vi-kan-g%C3%B8rearbejdet-fagligt-forsvarligt%C2%AB

Ryborg-Larsen, M., Leth, D. S., Collatz, L., Dann-Clausen, K. T., Kvistbjerg, E. & Nordsted, S. A. P. (8.2.2021). ”Bedre fødsler - forslag om indførelse af rettigheder til fødende”. Borger-forslag.dk. Hentet 22. oktober 2021 fra: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-06850

Sigbjørnsen, H. (19.7.2020). ”@tegnehanne – Instagram-billeder og -videoer”. Instagram. Hentet 9. oktober 2022 fra: https://www.instagram.com/p/CC0x7wiF_37/

Skarum, S. (11.2.2021). ”Fødslen bliver et mareridt for alt for mange kvinder - spørg bare Amanda, Sisse og Liv”. Politiken. Hentet 21. november 2021 fra: https://politiken.dk/debat/ledere/art8097739/F%C3%B8dslen-bliver-et-mareridt-for-altfor-mange-kvinder-sp%C3%B8rg-bare-Amanda-Sisse-og-Liv

Storlien, B., Noss, A. & Haugen, B. S. H. (2022). ”bunad”. Store norske leksikon. Hentet 1. maj 2023 fra: https://snl.no/bunad

Sundhedsministeriet (6.12.2021). ”Finanslov 2022: Bedre vilkår til fødende og gratis tandpleje til unge”. Sundhedsministeriet. Hentet 13. december 2021 fra: https://sum.dk/nyheder/2021/december/finanslov-2022-bedre-vilkaar-til-foedende-og-gratis-tandpleje-til-unge

Svahn, M. H. (27.10.2014). ”Barnmorskor larmar om stress, oro och underbemanning”. Hallands Nyheter. Hentet 19. april 2022 fra: https://www.hn.se/1.2220585

Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2015). ”Interviewet: Samtalen som forskningsmetode”. I S. Brinkmann & L. Tanggaard (Red.), Kvalitative metoder - en grundbog (s. 28-53). København: Hans Reitzels Forlag.

Thomsen, N. (13.1.2021). ”Mødrehjælpen: Fødende har horrible forhold i Region Hovedstaden - og nu vil man spare endnu mere”. Altinget. Hentet 15. oktober 2021 fra: https://www.altinget.dk/artikel/moedrehjaelpen-foedende-har-horrible-forhold-i-regionhovedstaden-og-nu-vil-man-spare-endnu-mere

Tyst_jag_foder (u.å.). ”Tyst jag föder! (@tyst_jag_foder)”. Instagram. Hentet 14. marts 2023 fra: https://www.instagram.com/tyst_jag_foder/

Vatz, R. (1973). “The Myth of the Rhetorical Situation”. Philosophy and Rhetoric 6 (3):154 -161

West, J. E. (2020). ”’Just Birth’: Childbirth Advocacy and the Rhetoric of Feminist Health Justice”. Women’s Studies in Communication, 43(2), s.131-156. https://doi.org/10.1080/07491409.2020.1737289

Wittrock, S. (25.2.2021). ”Her er vinderen af Politikens Litteraturpris 2020”. Politiken. Hentet 28. oktober 2021 fra: https://politiken.dk/kultur/boger/art8111458/Her-er-vinderen-af-Politikens-Litteraturpris-2020

Yam, S. S. (2020). ”Visualizing Birth Stories from the Margin: Toward a Reproductive Justice Model of Rhetorical Analysis”. Rhetoric Society Quarterly, 50(1), s. 19-34. https://doi.org/10.1080/02773945.2019.1682182

Zangana, B. (20.3.2021). ”Dela med dig av dina erfarenheter av förlossningsvården”. Aftonbladet. Hentet 7. april 2022 fra: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/kRd6z9/chatt-delamed-dig-av-dina-erfarenheter-av-forlossningsvarden

##submission.downloads##

Publicerad

2023-09-05

Referera så här

Krabbe, K., & Thinggaard Hjortkjær, L. (2023). Forløsende fortællinger: Fødselsberetninger på tværs af Skandinavien. Rhetorica Scandinavica, 27(86), 87–104. https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.302