Retorikhistorie i skrift og streg

Författare

DOI:

https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.301

Nyckelord:

Graphic, comics, feminism, social movement, rhetorical histiography

Abstract

Artiklen undersøger de retoriske perspektiver af at formidle en social bevægelses retorikhistorie grafisk. Det gør den dels igennem videnskabelig argumentation og diskussion, dels i form af et tegnet og malet narrativ. Den videnskabelige del er funderet på teorier om sociale bevægelser, feminisme og retorikhistorie, men går særligt i dialog med to teorier om grafisk fremstilling af sociale bevægelser, når teserne formuleres: At grafisk fremstilling egner sig godt til 1) at skabe resonans mellem forskellige tider,  2) stille ind på materialitet og 3) formidle marginale stemmer, og 4) give en mere åben erkendelsesform. Artiklens grafiske elementer giver et tentativt bud på en alternativ retorikhistorie, der i skrift og streg diskuterer kvinders status i retorikhistorien og fortæller om nogle af de første.
kvinder, der tog ordet i den danske offentlige debat og gødede jorden for
den danske kvindebevægelse, der opstod ca. 20 år senere

Författarbiografi

Marie Lund, Aarhus Universitet

Lektor i retorik vid Aarhus universitet

Referenser

Applegarth, R. (2017).”Genre Emergence and Disappearance in Feminist Histories of Rhetoric.” I C.R. Miller, A.R. Kelly (Red.). Emerging Genres in New Media Environments. DOI 10.1007/078-3-319-40295-6_15

Beard, M. (2017). Kvinder & magt. Et manifest. Gads forlag.

Blair, C. (2016). ”Contested Histories of Rhetoric: The Politics of Preservation, Progress, and Change”. I V.J. Vitanza (Red.). On Historiographies of Rhetoric. Routledge.

Boykin, Jessica (2019). ”Filling in the Gutters: Graphic Biographies Disrupting Dominant Narratives of the Civil Rights Movement.” Journal of Multimodal Rhetorics vol. 3, s. 68-85.

Busk-Jensen, L. (2009). Romantikkens forfatterinder. Bind 1. København: Gyldendal.

Busk-Jensen, L. (2011). “The First Manifesto of the Women’s Movement.” https://nordicwomensliterature.net/2011/10/06/the-first-manifesto-of-the-womens-movement/

Busk.Jensen, L. (2009). Romantikkens forfatterinder, bind 1-2. Kbh.: Gyldendal.

Charland, M. (2003). ”The Constitution of Rhetoric’s Tradition.” Philosophy & Rhetoric. Vol. 36, no. 2, s. 119-134.

de Bretteville, F. L N. (1979). ”Sibyllas brev i Nord og Syd”. I Gotfred Appel (Red.). En brevveksling om kvindens stilling i samfundet. Kbh.: Futura.

Eisner, W. (2008). Comics and Sequential Art. Principles and Practices from the Legendary Cartoonist. New York: W.W. Norton & Company.

Fahnestock, J. (2002). Rhetorical Figures in Science. Oxford: Oxford University Press.

Fibiger, M. (2007). Clara Raphael: Tolv breve. Kbh.: Gyldendal.

Foucault, M. (2016). .).”Nietzsche, Genealogy, History”. I V.J. Vitanza (Red.). On Historiographies of Rhetoric. Routledge.

Glen, C (1997). Rhetoric Retold: Regendering the Tradition from Antiquity Through the Renaissance. Carbondale: Southern Illinois UP.

Glen, C. (2015). ”Sex, Lies, and Manuscript: Refiguring Aspasia in the History of Rhetoric.” I C. Glen & A. Lunsford (Red.). Landmark essays on Rhetoric and Feminism 1973-2000. New York: Routledge, s. 66-83.

Hauser, Gerard A.: Vernacular Voices: The Rhetoric of Publics and Public Spheres. Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1999.

Karpantschof, R & Mikkelsen, F. (2014). ”Folkelige protestbølger og demokrati i Danmark 1700-2000.” Historisk Tidsskrift 113 (2), s. 393-44.

Kjeldsen, J. (2014). ”Billeders retorik.” I M. Lund & H. Roer (Red.). Retorikkens aktualitet. Grundbog i retorisk kritik. Kbh.: Hans Reitzels forlag.

Klujeff, M.L. (2012). “Provocative Style: The Gaarder Debate Example2. I C. Kock, & L. Villadsen (Red.). Rhetorical Citizenship and Public Deliberation. Pennsylvania State University Press. Rhetoric and Democrativ Deliberation Vol. 3, s. 101-114.

Kukkonen, K. (2013). Studying Comics and Graphic Novels. Oxford: Wiley Blackwell.

Kuypers, J.A. (2021). “Eclectic Rhetorical Criticism. Combining Perspectives for Insights.” I J.A. Kuypers (Red.). Rhetorical Criticism. Perspectives in Action. Lanham: Rowman & Littlefield.

Lippe, B. & Tønnesson, J. L. (2013). Retorikken i kampen om Kvinnestemmeretten. Oslo: Vidarforlaget.

Lund, M (2022). “Claras taleraseri. Det første feministiske manifest på dansk”. Temp. Tidsskrift for historie, 25, s. 75-92.

Lund, M (2017). An Argument on Rhetorical Style. Aarhus: Aarhus University Press.

Lunsford, Andrea A. (1995): Reclaiming Rhetorica. Women in the Rhetorical Tradition. University of Pittsburg Press.

Madsen, C. (2022). ”Konflikten mellem diskurs og figur. Konstitueringen af et politisk ubevidste i visuel retorik.” Kultur & klasse, 133, s. 77-100.

McKerrow, R. E. (2017). “Social Movement Scholarship: A Retorspective/Prospective Review.” I C. R. Foust et al. (Red.).What Democracy Looks Like. The Rhetoric of Social Movements and Counterpublics. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, s. 29-45.

McGee, M. C. (1980).“’Social Movement’: Phenomenon or Meaning?” Central States Speech Journal, 31, s. 233-244.

Mral, B. (2011). Talende kvinnor. Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key. Ödåkra: Retorförlaget.

Nora, P. (1996): “General Introduction: Between Memory and History”. I P. Nora (Red.). Realms of Memory. Re-thinking the French Past. Columbia University Press.

Pason, A. et al. (2017): “Introduction: Rhetoric and the Study of Social Change.” I Christina R. Foust et al. (red.). What Democracy Looks Like. The Rhetoric of Social Movements and Counterpublics. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, s. 1-28.

Platon (2013). Platons samlede værker i ny oversættelse. Bind IV. 2013. Gyldendal.

Possing, B. (2018). Argumenter mod kvinder – fra demokratiets barndom til i dag. Strandberg publishing.

Puchner, M. (2006). Poetry of the Revolution. Marx, Manifestos, and the Avant-Gardes. Princeton University Press.

Rys, R. (2019). “Powerful Marginality: Feminist Scholarship through Comics” Journal of Multimodal Rhetorics, s. 5-15.

Simons, H. W. (1970).”Requirements, Problems, and Strategies: A Theory of Persuasion for Social Movements. The Quarterly Journal of Speech, 1, s. 1-11.

Stewart, C.J. (et al). (2012). Persuasion and Social Movements (6th edition). Waveland Press.

Warner, M. (2002). Publics and Counterpublics. New York: Zone Books.

Warring, A. (2005). Historie, magt og identitet – grundlovsfejringer gennem 150 år. Aarhus Universitetsforlag.

Wollstonecraft, M. (2010). A Vindication of the Rights of Woman. London: Verso.

Worm, P. (1851). Fire Breve om Clara Raphael til en ung Pige fra hendes Søster. Kjøbenhavn: C.A. Reitzel.

##submission.downloads##

Publicerad

2023-09-05

Referera så här

Lund, M. (2023). Retorikhistorie i skrift og streg . Rhetorica Scandinavica, 27(86), 66–85. https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.301